Scrum jest obecnie najpopularniejszą metodyką w zarządzaniu projektami IT. Wybierając system StartStop, otrzymasz narzędzie pozwalające zebrać zadania w baclogu, wycenić czas realizacji, precyzyjnie zaplanować i zrealizować sprinty.

Nikogo, znającego metodykę Scrum, nie musimy przekonywać o zaletach zwinnego zarzadzania projektem. Spróbujcie naszego podejścia odbiegającego nieco od ortodoksyjnej metodyki pracy.

StartStop został stworzony z myślą o wspieraniu efektywnego zarządzania czasem, dlatego zadania nie są wyceniane punktowo, a godzinowo. Uczestnicy sprintu oceniają czas potrzebny na wykonanie danego zadania.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na taką metodę?

Czas jest jednostką dużo mniej abstrakcyjną niż punkty. Tworząc w systemie sprint, jego uczestnicy deklarują jakim zasobem czasu dysponują. Przydzielając w StartStop zadania, które są wycenione w jednostce czasu, od razu otrzymujemy informacje zwrotną o stopniu „wysycenia” sprintu i konkretnych jego uczestników. Wiemy ile zadań zespół jest w stanie wykonać w ramach zaplanowanego sprintu.

To nie jedyna zaleta naszego systemu

StartStop w zarządzaniu zadaniami wykorzystuje time tracking. Dzięki niemu poznajemy rzeczywisty czas trwania poszczególnych czynności, a online’owy charakter systemu umożliwia managerom stały wgląd w postępy pracy zespołu. Zamykając sprint, możemy zestawić założenia dotyczące planowanej czasochłonności zadań z rzeczywistym czasem realizacji.

Takie podejście, ułatwia zarządzanie zasobami oraz umożliwia precyzyjną korelację kosztów i przychodów z osiąganymi rezultatami w procesie wytwórczym poszerzając możliwości metodyki Scrum.