Jeżeli podstawą Twojego przychodu jest realizacja usług, to kluczowe jest skrupulatne rejestrowanie wszelkich prac. Szczególnie, jeżeli rozliczenia z klientami są oparte o rzeczywisty czas pracy.

Szybki rozwój Internetu wprowadził w nasze życie szereg technologii wspierających komunikację zdalną. W ślad za tym powstał nowy sposób świadczenia usług. Ilość fizycznych wizyt u klientów drastycznie zmalała na rzecz usług świadczonych online, które często trwają zaledwie kilka minut. Sytuacja ta rodzi naturalny problem z rozliczaniem takich czynności, często pomijanych z uwagi na ich krótkotrwały charakter. Dlatego ewidencja czynności wykonywanych dla klientów w dobie usług zdalnych nabiera nowego znaczenia.

Sprawdź jak system StartStop w naturalny sposób zbiera informacje o każdej wykonanej czynności dając uszczelnienie naszych rozliczeń, a co za tym idzie zwiększenie przychodów.